מרכז קיימות עירוני המבוסס על יזמות קהילתית

משבר האקלים והשלכותיו הרבות על אורחות חיינו מציבים בפנינו אתגרים רבים כיחידים וכחברה. פעילי הגינהמקדמים זה שנים רבות נושאי קיימות בתפישה של מרכז קיימות ברמה העירונית במטרה להקנות לתושבים מכל העיר תובנות וכלים מעשיים בנושאים של גידול ביתי של צמחי מאכל בשיטות חוסכות מים, מיחזור קומפוסט, בנייה עצמית של ריהוט ומתקנים תוך שימוש בעצים וחומרים ממוחזרים ועוד. אנחנו עושים זאת כמהלך שמשלב בין עשייה קהילתית ופיתוח הגינה לבין יישום ערכים וטכניקות של חיים מקיימים.

לשם כך הקמנו בגינה סדרת מתקנים שמדגימים שיטות שונות של גידול צמחי מאכל חוסכות מים בסביבה הביתית, מתקני קומפוסט מתקדמים, מתקנים ומוצרים מחומרים ממוחזרים ועוד. כמו כן הפעלנו סיורים וסדנאות הדרכה לתושבים במגוון נושאי קיימות והפעלנו מרכז השאלת כלים לתושבים מכל העיר לעבודות גינון ונגרות.

בשנת 2020 העיריה הכירה בגינה כמרכז קיימות עירוני מוביל בירושלים. במרכז קיימות עירוני נרצה להוביל תהליכים בקנה מידה כלל-עירוני שיעזרו לתושבי ירושלים להתמודד עם אתגרי משבר האקלים והשלכותיו ויעודדו אותם לאמץ אורחות חיים והרגלי התנהגות מקיימים בסביבתם הביתית ובמרחב הציבורי שלהם. נשאף להפוך את ירושלים לעיר מובילה בניהול חיים מקיימים ואחריות קהילתית סביבתית.

המרכז פועל במסגרת הגינה הקהילתית ובשיתוף עם פעיליה בדרכים הבאות: השראה והדגמה, הכשרה והדרכה, עידוד ותמיכה ביוזמות של תושבים וארגונים, טיפוח יזמות קהילתית ותושבים מובילי שינוי קהילתיים. קהלי היעד של מרכז הקיימות הם: תושבים מובילי קיימות וקהילה, מעצבי דעה ומנהלים בעיריה, במינהלים קהילתיים ובארגונים נוספים, ציבור התושבים הרחב.  

פעולות ראשונות שנערכו במסגרת מרכז הקיימות העירוני בגינה: פיתוח תכניות הדרכה וסיורים לתושבים בנושאי קיימות בשם "מובילי קיימות", תכנית "תבלין בבניין" שמעודדת תושבי בניינים משותפים לטפח גינות מאכל משותפות בסביבת מגוריהם, עידוד משפחות צעירות עם ילדים לקיים פעילויות משותפות בגינה הקהילתית ולהתגבש כקהילות שוחרות טבע וסביבה, סדרת הרצאות בשם "מוזיקה מהטבע" על הקשר בין עולם המוזיקה לנושאי טבע וקיימות.

על תכנית "מובילי קיימות"

על תכנית "תבלין לבניין"

על סדרת "מוזיקה מהטבע"

חשוב להדגיש שתכניות אלה קבלו משנה חשיבות בתקופת הקורונה שבה תושבים מחפשים אפיקי פעילות במרחברים פתוחים בסביבת מגוריהם הקרובה וכן תכנים מעניינים שיונגשו להם מרחוק.

כתיבת תגובה