מרכז קיימות עירוני בשילוב יזמות קהילתית

משבר האקלים והשלכותיו הרבות על אורחות חיינו מציבים בפנינו אתגרים רבים כיחידים וכחברה. פעילי הגינהמקדמים זה שנים רבות נושאי קיימות בתפישה של מרכז קיימות ברמה העירונית במטרה להקנות לתושבים מכל העיר תובנות וכלים מעשיים בנושאים של גידול ביתי של צמחי מאכל בשיטות חוסכות מים, מיחזור קומפוסט, בנייה עצמית של ריהוט ומתקנים תוך שימוש בעצים וחומרים ממוחזרים ועוד. אנחנו עושים זאת כמהלך שמשלב בין עשייה קהילתית ופיתוח הגינה לבין יישום ערכים וטכניקות של חיים מקיימים.

לשם כך הקמנו בגינה סדרת מתקנים שמדגימים שיטות שונות של גידול צמחי מאכל חוסכות מים בסביבה הביתית, מתקני קומפוסט מתקדמים, מתקנים ומוצרים מחומרים ממוחזרים ועוד. כמו כן הפעלנו סיורים וסדנאות הדרכה לתושבים במגוון נושאי קיימות והפעלנו מרכז השאלת כלים לתושבים מכל העיר לעבודות גינון ונגרות.

בשנת 2020 העיריה הכירה בגינה כמרכז קיימות עירוני מוביל בירושלים. במרכז קיימות עירוני נרצה להוביל תהליכים בקנה מידה כלל-עירוני שיעזרו לתושבי ירושלים להתמודד עם אתגרי משבר האקלים והשלכותיו ויעודדו אותם לאמץ אורחות חיים והרגלי התנהגות מקיימים בסביבתם הביתית ובמרחב הציבורי שלהם. נשאף להפוך את ירושלים לעיר מובילה בניהול חיים מקיימים ואחריות קהילתית סביבתית.

מרכז הקיימות בגינה שם לו למטרה להקנות לתושבי ירושלים השראה, מידע וכלים מעשיים לאמץ ולקדם נושאי קיימות חשובים בסביבתם הביתית ובמרחב הציבורי:

*מזון, בטחון וחוסן תזונתי – חקלאות אורבנית ביתית וקהילתית, צמצום צריכה והצלת מזון

*פסולת – הפחתת פסולת, שימוש חוזר ומחזור כולל: מחזור פסולת אורגנית, טקסטיל, רהיטים ועץ ממוחזר, מיכלי זכוכית ופלסטיק ועוד.

*אקולוגיה – שימור וטיפוח עצים, שמירה על מגוון המינים כולל מינים בסכנת הכחדה.

*טיפוח שטחים ציבוריים ומרחב ציבורי – טיפוח גינון קהילתי וגינון בר-קיימא, שמירה וטיפוח של טבע עירוני, עידוד תושבים ליזום ולהשפיע על טיפוח המרחבים הציבוריים בעיר.

המרכז פועל במסגרת הגינה הקהילתית ובשיתוף עם פעיליה בדרכים הבאות: השראה והדגמה, הכשרה והדרכה, עידוד ותמיכה ביוזמות של תושבים וארגונים, טיפוח יזמות קהילתית ותושבים מובילי שינוי קהילתיים. קהלי היעד של מרכז הקיימות הם: תושבים מובילי קיימות וקהילה, מעצבי דעה ומנהלים בעיריה, במינהלים קהילתיים ובארגונים נוספים, ציבור התושבים הרחב.  

מרכז הקיימות בגינה הפעיל בשנת 2021 סדרת יוזמות שנועדו לחזק מודעות של תושבים בעיר לחשיבות של חיים מקיימים ולספק להם מידע וכלים מעשיים בנושאי קיימות שנוגעים לחיי היומיום שלהם בבית ובשכונת מגוריהם. במסגרת זאת הוכשרו מדריכי קיימות חברתית להובלת סיורים ולהשתלבות ביוזמות קיימות בעיר, יזמנו סדנאות מעשיות לתושבים בנושאי בניית אדניות וגינון ביתי מקיים ועוד. כמו כן, הפעלנו תכנית בשם "תבלין בבניין" לעידוד תושבי בניינים משותפים לטפח גינות מאכל משותפות בסביבת מגוריהם וכן יזמנו סדרת הרצאות על מוזיקה, טבע וקיימות והחיבור ביניהם.

פרטים נוספים על תכניות אלה: מובילי קיימות, מדריכי קיימות, תבלין לבניין, מוזיקה מהטבע  

בשנים 2022 ו-2023 התקנו במסגרת המרכז חומרי מידע של סיורים עצמיים בנושאי קיימות, הופעלה תכנית מנהיגות ויזמות קהילתית למבוגרים, נערכו סיורי קיימות וקהילה רבים לעובדי מינהלים קהילתיים ועובדי עיריה, התקיימו אירועי החלפה ומכירה של בגדים יד שניה וארועי שוק אוכל של עודפי ירקות ופירות טריים שניצלו מזריקה והטמנה מהשוק הסיטונאי בשיתוף עם "מצילות מזון". כמו כן, הקמנו גלריה בטבע עם עבודות אמנות מחפצים ישנים ומחומרים מהטבע.

מידע נוסף: סיורי קיימות, חממה ליזמי קיימות, החלפת בגדים יד שניה, אמנות וקיימות, מזון טרי מוצל  

עוד על קיימות עירונית בגינה

כתיבת תגובה