תכנית מובילי קיימות עירונית

כמרכז קיימות עירוני יזמנו בגינה הקהילתית תכנית מובילי קיימות עירונית בירושלים. המטרה היא לגבש ולהכשיר קבוצת פעילים שתוביל הדרכות לתושבי העיר בנושאי קיימות וקהילתיות עירונית ותפתח יוזמות קיימות חברתית בגינה הקהילתית ובמקומות נוספים בעיר. התכנית תאפשר לצעירים שנושאי קיימות וקהילתיות קרובים ללבם, לרכוש ידע בנושאים אלה, לבצע עבודות חקר ויוזמה ולהתפתח כמדריכי ויזמי קיימות חברתית בגינה הקהילתית ובמקומות נוספים ירושלים.

הקורס נפתח ביום שישי 15 בינואר וכולל 9 מפגשים, חלקם ב"זום" וחלקם בגינה הקהילתית במוזיאון הטבע.

מפגשים מקוונים מוקלטים מקורס מובילי קיימות עירונית

מפגש ראשון – ממשבר להזדמנות:

מפגש שני – כוחה של קהילה מקיימת:

מפגש שלישי – יזמים מעוררי השראה:

מפגש רביעי – המערכת העירונית – מאתגר להזדמנות:

מפגש חמישי – שימור וטיפוח עצים:

מפגש שישי – מאיום קיומי למרכז קיימות עירונית:

מפגש שביעי – פדגוגיה של פליאה והתרגשות:

כתיבת תגובה