בתחילת שנת הלימודים תשפ"א התחיל בגינה פרויקט חדשני שמבוסס על למידה מחוץ לכותלי בית הספר. הפרויקט מופעל על ידי מרכז חדשנות גוננים של מנהל חינוך ירושלים בשיתוף עם הגינה הקהילתית ועם מוזיאון הטבע. הרעיון שעומד ביסוד התכנית הוא איך לתת מענה לאתגרי המאה ה-21 שדורשים מאיתנו גמישות מחשבתית, שינוי דפוסי פעולה ויצירתיות בתחומים שונים ובה בעת לאפשר למורים ולתלמידים להכיר ולחוות את הגינה על כל היבטיה ואיכויותיה. אין ספק שאת מכלול המיומנויות האלה ניתן להשיג ולרכוש בלמידה משותפת ובעזרת התשתיות והכלים שנמצאים בגינה. 

משבר הקורונה והצורך לאפשר לקיים לימודים סדירים לקבוצות תלמידים רבות ככל האפשר, האיץ את התהליך. המרכז לחדשנות הפעיל תכנית מיוחדת לתלמידי כיתות ה'-ו' מבתי ספר באזור של קורס מיומנויות ולמידה חוץ-כיתתית. הקורס מתמקד בנושא קהילתיות, בהשראת העשייה הקהילתית בגינה, ותוכנן לשבעה מפגשים שבועיים. הקורס אמור לעסוק בסוגים שונים של קהילות – הקהילה בכיתה, ביה"ס ובסביבה – הכל באמצעות פעילויות חוויתיות ששמות דגש על פיתוח מיומנויות של לומד עצמאי, שיתוף פעולה וחקר.

התכנית זכתה להצלחה רבה והיא מופעלת במתכונת מורחבת בשנת תשפ"ב.

בהמשך ייושמו במרחב הלמידה החוץ-כיתתי בגינה הקהילתית תכניות חדשניות נוספות שבהן כיתות תלמידים יקיימו בגינה למידה שבועית קבועה בנושאי לימוד מגוונים, בשיתוף המורים ומדריך מטעם המרכז. המטרה היא להקנות לתלמידים מיומנויות מגוונות באמצעות חיבור ועשייה משותפת בינם לבין עצמם ובינם לבין המורים.