השאלת כלי עבודה
בחרו כלי עבודה

סמנו את הכלים אותם תרצו לשאול

כלי גינון
כלי נגרות
כתב התחייבות

בעת קבלת כלי העבודה יהיה עליכם לחתום על כתב ההתחייבות שנוסחו מופיע כאן.
אנא קראו אותו כעת, לפני שליחת הטופס, והביאו איתכם צ׳ק/ים למטרת ערבון, כמפורט שם.